Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn trên di động để vào trang di động!

Trò chơi đỉnh nhất
Châu Á

Trò chơi Jackpot
hay nhất

Trò chơi thơm
ngon nhất

Trò chơi phiêu
lưu hay nhất

Trò chơi may
mắn nhất

Trò chơi vàng
hay nhất

Trò chơi
đột biến nhất

Trò chơi cascade
hay nhất

Trò chơi
hành động

Trò chơi sử thi
hay nhất

Tiền Thưởng
Chào Mừng
Cơn Mưa
Quà Tặng
Về Trang Khuyến Mãi
Điều khoản & Điều kiện

Trò chơi đỉnh
nhất Châu Á

Trò chơi Jackpot
hay nhất

Trò chơi thơm
ngon nhất

Trò chơi phiêu
lưu hay nhất

Trò chơi may
mắn nhất

Trò chơi vàng
hay nhất

Trò chơi
đột biến nhất

Trò chơi cascade
hay nhất

Trò chơi
hành động

Trò chơi sử thi
hay nhất

Thời gian: 1 – 10/7

Nhận hoàn trả nhân đôi và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp đôi điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 11 – 19/7

Nhận hoàn trả nhân đôi và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp đôi điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào để có cơ hội nhận Tiền Thưởng từ Tổng Thưởng mỗi tuần tới 20 Tỷ VNĐ.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 20 -28/7

Nhận hoàn trả nhân ba và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp ba điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào để có cơ hội nhận Tiền Thưởng từ Tổng Thưởng mỗi tuần tới 20 Tỷ VNĐ.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 29/7– 6/8

Nhận hoàn trả nhân ba và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp ba điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào để có cơ hội nhận Tiền Thưởng từ Tổng Thưởng mỗi tuần tới 20 Tỷ VNĐ.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 7 – 15/8

Nhận hoàn trả nhân đôi và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp đôi điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào để có cơ hội nhận Tiền Thưởng từ Tổng Thưởng mỗi tuần tới 20 Tỷ VNĐ.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 16 – 24/8

Nhận hoàn trả nhân ba và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp ba điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 25/8– 2/9

Nhận hoàn trả nhân đôi và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp đôi điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 3 – 11/9

Nhận hoàn trả nhân ba và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp ba điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 12 – 20/9

Nhận hoàn trả nhân đôi và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp đôi điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Thời gian: 21 – 30/9

Nhận hoàn trả nhân ba và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Nhận gấp ba điểm tiền mặt tại tất cả các trò chơi tiêu biểu trong tuần này.
 2. Chơi ít nhất 10 vòng tại các trò chơi tiêu biểu để có cơ hội giành thưởng mỗi tuần từ tổng thưởng 20 Tỷ Đồng.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau khi tuần khuyến mãi kết thúc.

Tiền Thưởng
Chào Mừng

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI VÍ CHUNG

Nạp tiền vào Ví Chung và nhận Thưởng Chào Mừng 100%!

CÁCH NHẬN THƯỞNG
 1. Hoàn Thành Yêu Cầu Nạp Tiền Tối Thiểu.
  Yêu cầu Tiền
  nạp lần đầu
  Tiền Thưởng
  1.300.000 VNĐ 100% lên đến
  2.300.000 VNĐ
 2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung trong ngày tiếp theo!

 3. Yêu cầu Tiền
  nạp lần đầu
  Tiền Thưởng
  1.300.000 VNĐ 100% lên đến
  2.300.000 VNĐ

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO

Tham gia ngay và nhận Tiền Thưởng Chào Mừng
lên tới 1.000.000 VNĐ!

MỞ TÀI KHOẢN
CÁCH NHẬN THƯỞNG
 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

CƠN MƯA
QUÀ TẶNG

88 NGƯỜI CHƠI MAY MẮN sẽ nhận quà tặng giá trị mỗi tuần!

CÁCH NHẬN THƯỞNG
 1. Hoàn thành yêu cầu của khuyến mãi 360 Giải Trí trong Tuần Khuyến Mãi để nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng.
 2. Chờ thông báo người chiến thắng mỗi tuần!

88 NGƯỜI CHƠI MAY MẮN
nhận được phần thưởng quà tặng tuần này!

Danh Sách Người Chiến Thắng
21 – 30/9
Danh Sách Người Chiến Thắng
12 – 20/9
MQ*****01
LI*****88
FN*****88
A8*****86
WO*****FA
JO*****05
DO*****AN
N5*****CK
ZZ*****A2
DK*****MT
AN*****D2
4F*****DE
NX*****MF
GR*****NJ
HC*****E8
I1*****1K
PZ*****OQ
GB*****8J
8V*****FX
TZ*****0Z
SI*****CG
1S*****XS
3O*****MB
IL*****TR
MS*****O9
O0*****2X
FS*****61
UR*****HO
AV*****BA
L9*****LW
HH*****X9
2Y*****PA
XD*****WJ
EM*****RS
Q3*****97
9E*****VV
WC*****EQ
83*****2P
S7*****6N
N5*****HY
M4*****X8
Y0*****76
CV*****5F
JL*****NF
3G*****K3
AR*****72
YW*****LW
FN*****N4
LO*****X2
GI*****50
Z0*****39
G8*****9F
3I*****XT
OT*****6H
WF*****OQ
9Y*****UB
J9*****NU
P0*****7Y
ZK*****5V
N0*****IK
CF*****0R
2R*****30
8S*****ET
GC*****0I
8K*****AL
3O*****YM
DQ*****BX
Q2*****1N
BX*****F8
V8*****5I
6X*****TV
6T*****MH
MJ*****69
IW*****GQ
WO*****XE
BB*****QQ
IO*****2N
QS*****EY
DD*****I6
GM*****O6
OS*****ZW
5P*****1F
16*****Q0
CO*****JE
58*****BP
6E*****1G
ZW*****0K
QN*****FE
Danh Sách Người Chiến Thắng
3 – 11/9
M3*****PE
D1*****VQ
6R*****B5
ZG*****QA
QS*****08
66*****4T
HB*****ST
LB*****77
06*****4W
UM*****06
YY*****2M
IL*****8P
FJ*****1M
RO*****Y2
OF*****2Z
1C*****5S
3G*****SK
E4*****15
CO*****1T
OU*****C9
66*****VO
KJ*****5N
9R*****WL
PP*****0T
2J*****L5
9S*****E4
YT*****6N
UJ*****ST
ZJ*****SU
0K*****WZ
XN*****M3
2C*****VW
ME*****2H
C0*****QU
SV*****OV
IF*****LQ
25*****1I
FX*****CY
HR*****Q4
YM*****II
B4*****46
KF*****U8
DZ*****IL
ZK*****SK
AW*****TY
ZJ*****I0
IW*****0K
ES*****07
VV*****FK
6J*****Z4
IM*****7P
YM*****W5
9X*****A5
21*****53
87*****S2
XR*****3G
CP*****56
U1*****9P
QL*****BV
W8*****2N
T4*****1X
DG*****42
PD*****RG
55*****YJ
X9*****XT
2D*****JU
EN*****IL
G1*****5D
TS*****0V
3H*****DX
E8*****XV
6W*****6W
64*****A7
CI*****2S
C2*****JI
I9*****XL
DX*****HZ
2X*****32
OC*****XA
W3*****UV
QL*****5G
Z2*****ME
4Q*****B3
Q1*****YS
X8*****7X
GF*****38
9I*****4Q
EI*****GS
Danh Sách Người Chiến Thắng
25/8 – 2/9
SI*****89
JE*****20
MG*****57
WA*****15
LU*****NO
RU*****88
YT*****TS
ZR*****46
BL*****WK
NF*****FT
A6*****QB
5S*****TA
LH*****YY
A3*****6V
0U*****DG
GY*****H7
LJ*****8K
EU*****E7
64*****ZG
YD*****4Q
N7*****U4
4D*****ZH
KK*****1Z
7Y*****6S
RY*****49
6N*****3K
JF*****5H
TG*****9Z
IY*****Q4
S7*****O7
03*****DJ
YT*****7S
BR*****IO
PE*****B3
NR*****HU
JZ*****0H
B7*****I6
LB*****JL
05*****MJ
1R*****UH
I3*****NS
NV*****AM
L0*****9L
6X*****4G
0U*****ZM
BI*****11
KM*****1O
G0*****AC
AZ*****S8
9Y*****3P
07*****H4
26*****AG
PE*****5G
OC*****VB
4B*****2O
O4*****XR
QG*****EE
FW*****3Y
PB*****R4
8P*****OD
ZR*****CN
RS*****85
MY*****I0
LL*****ST
0M*****GD
YE*****1N
58*****QV
BF*****QM
1J*****XU
T0*****UQ
OB*****I1
IZ*****3U
CZ*****RR
PF*****9Q
VL*****YI
SD*****HB
RT*****A9
PJ*****P8
YC*****IJ
VV*****RS
PN*****SE
J1*****6Z
ZQ*****EK
ET*****G9
PS*****DZ
D4*****OQ
G8*****MW
YI*****6G
Danh Sách Người Chiến Thắng
16 – 24/8
SA*****66
KI*****22
WI*****99
GB*****89
WI*****11
BA*****RA
LI*****77
Q5*****63
07*****7E
VX*****YK
UM*****3V
0J*****W0
JE*****1A
BZ*****4Q
CU*****7K
7J*****1O
7T*****VY
H9*****CS
43*****L5
A1*****XY
1P*****3A
D8*****IY
RO*****ZE
QM*****L4
7C*****FT
2A*****4W
QX*****DZ
5K*****1R
8R*****X5
48*****CA
E4*****ZS
81*****V8
3F*****56
2I*****W3
J8*****NZ
HC*****AU
04*****94
XK*****DA
99*****SW
W4*****4H
CD*****RC
OW*****8N
IE*****TS
FR*****79
AF*****FV
UD*****ZL
MH*****1A
0I*****QN
IO*****G3
6Y*****G6
IT*****W2
QT*****MA
CQ*****6T
0A*****5O
27*****VS
GE*****NY
FK*****5P
7H*****QD
2Q*****S1
Q3*****S8
5E*****YP
WD*****ND
MG*****WZ
E0*****6X
OE*****ZD
4A*****4W
II*****DR
03*****BX
UO*****XZ
WP*****E6
5K*****MM
S6*****KN
4R*****R3
TB*****06
9H*****6H
L6*****2C
D6*****V1
MA*****P7
S3*****9B
U7*****4Y
94*****2Z
N9*****HW
02*****V5
DA*****6T
CI*****DE
F8*****11
R4*****Y2
26*****XM
Danh Sách Người Chiến Thắng
7 – 15/8
TF*****14
WS*****68
QI*****88
FW*****78
CT*****00
WZ*****88
PP*****67
LZ*****88
GH*****11
66*****NG
YI*****88
ZW*****70
82*****RB
WX*****38
EL*****RT
QY*****QK
WY*****T7
A9*****O0
F0*****YL
JR*****RZ
1W*****JE
8S*****OQ
HM*****I9
3L*****YP
FZ*****U8
V3*****GC
XM*****YD
YZ*****9Z
WP*****FW
XY*****2T
6T*****EN
JG*****K2
LF*****7P
IU*****BK
VP*****E0
3C*****2V
7B*****LR
N6*****FC
KC*****34
T8*****Y7
N0*****CP
PM*****V0
U0*****H5
AT*****A4
OL*****SM
41*****1T
CE*****SG
5B*****WT
37*****AW
5D*****B9
N3*****ZF
OB*****9F
JK*****EO
JW*****JU
8R*****R4
G8*****0O
FE*****A2
BY*****RL
VL*****C7
IE*****GG
JH*****5I
74*****VO
KC*****CM
SL*****LM
JR*****EC
76*****BG
UB*****NR
NU*****7D
0K*****N6
NN*****CQ
4B*****IX
LA*****SC
LH*****T7
Y6*****WD
39*****Y8
B6*****HR
EF*****IA
0Y*****YH
M6*****Z5
5Y*****CE
6E*****UE
TE*****1C
Z2*****DJ
L9*****7F
BO*****MY
MW*****YF
HB*****T4
GY*****JQ
Danh Sách Người Chiến Thắng
29/7 – 6/8
TB*****05
ZX*****88
GE*****IS
YA*****IP
ZJ*****30
A1*****49
ZO*****19
LI*****UN
YW*****88
MI*****55
LS*****18
LX*****53
ZW*****00
DF*****70
SH*****29
WJ*****25
SY*****68
7T*****0F
BB*****T3
GP*****JX
OH*****ZA
M1*****K2
KJ*****WX
AJ*****SQ
S8*****YS
BL*****JE
AQ*****TT
XB*****VR
UD*****IQ
DF*****XM
XM*****ZH
XA*****MV
S8*****SI
IE*****5T
A0*****6R
NO*****SJ
A9*****3D
NS*****7R
O6*****LT
SY*****4C
LT*****BT
MO*****59
HX*****N0
D6*****TV
XD*****JZ
NA*****S1
JM*****YQ
MD*****UE
NJ*****ZJ
25*****XT
PN*****HI
DQ*****TA
NE*****YK
LJ*****GX
K3*****OR
0M*****YD
EJ*****FJ
ZH*****N3
G0*****GP
AI*****E2
4F*****PT
MM*****C9
AH*****V5
J3*****LM
F7*****BL
IM*****CW
YX*****VA
33*****P0
UW*****IG
ZK*****I8
EV*****6S
HL*****UE
HY*****WD
FJ*****5C
AO*****UZ
AZ*****MX
SX*****VL
16*****FM
CJ*****D3
46*****3C
QV*****QF
GE*****G4
PX*****NV
PX*****LS
T7*****C9
KV*****XP
XS*****JY
SE*****XE
Danh Sách Người Chiến Thắng
20 - 28/7
5O*****FF
AI*****ZE
TR*****NB
CV*****HC
SQ*****LK
BL*****7B
YA*****AE
PT*****NI
R6*****6P
LW*****VT
3N*****EZ
R7*****0H
DX*****7P
WI*****8W
JM*****94
FY*****RW
XC*****NP
ZD*****E2
N8*****VZ
DT*****MH
7M*****4M
UB*****EP
XW*****7G
8V*****MF
K3*****1S
ZQ*****KT
OH*****RS
CB*****QR
20*****BT
XI*****D5
TU*****KD
HH*****BG
YT*****Q6
WG*****CS
JU*****XH
DK*****WT
MO*****FU
SX*****TH
7V*****FO
JD*****CD
I5*****B8
YW*****OM
QY*****QJ
8E*****MD
JP*****YO
KR*****KN
FP*****5H
AS*****JL
NC*****CE
P0*****XP
WJ*****EG
BM*****Q0
FR*****WM
3T*****0A
QR*****HD
AH*****86
YB*****IG
TH*****26
LZ*****SH
FT*****LS
HN*****TR
NK*****UE
73*****NX
YM*****0U
SD*****PM
9T*****1L
B0*****9J
2U*****7Q
3N*****TE
XQ*****LH
HN*****RM
JP*****BF
QG*****QZ
R4*****SX
XY*****XZ
XI*****4R
VV*****OH
BY*****PN
9E*****RD
RH*****EG
SE*****JC
21*****FF
LM*****ZB
W2*****OQ
OF*****Q2
I5*****E1
TI*****UT
C3*****VF
Danh Sách Người Chiến Thắng
11 – 19/7
LY*****20
NI*****11
87*****31
84*****7J
12*****OK
ST*****55
45*****77
SP*****OT
88*****64
HU*****AN
98*****43
HA*****A8
2T*****62
3S*****1I
HU*****69
85*****KJ
OW*****48
LI*****N6
LK*****72
69*****32
HS*****3B
34*****CN
OA*****11
LA*****RY
YU*****D8
QQ*****00
SD*****P4
VH*****72
GS*****22
OG*****39
85*****NT
ZA*****48
UU*****D3
UL*****90
97*****13
22*****D8
SM*****J7
UT*****RR
OM*****97
85*****45
ET*****W7
UB*****72
PP*****34
74*****N8
IH*****SW
YG*****12
23*****BF
L3*****SG
ST*****88
ON*****4T
GS*****DF
1J*****66
GH*****S9
67*****A8
6U*****L0
ZZ*****75
MS*****67
OH*****HD
AA*****77
TH*****98
31*****28
ST*****T6
12*****98
SO*****33
ST*****21
PL*****OO
UV*****CE
HD*****DD
SH*****87
12*****SR
ID*****2U
0H*****23
SH*****D5
64*****A7
RY*****54
IM*****BL
6E*****AN
2S*****AJ
IK*****E5
UU*****H8
NX*****3D
YW*****L3
JU*****79
SO*****36
88*****YT
BS*****68
84*****6T
MH*****U9
Danh Sách Người Chiến Thắng
1 – 10/7
SH*****29
TN*****SK
LX*****53
LB*****48
LA*****AM
56*****MJ
YH*****77
MA*****88
QQ*****77
AB*****11
27*****21
FA*****U1
SU*****22
L8*****8J
ZY*****15
WW*****67
Z3*****26
LX*****06
HU*****00
SS*****33
SH*****AO
JU*****33
LI*****88
ZH*****88
JU*****IQ
NC*****6P
KL*****82
4E*****AG
30*****VM
ID*****98
N7*****8V
3D*****6E
W2*****SC
Q2*****ZS
9I*****2P
L9*****ZG
KY*****T1
UT*****3O
7I*****00
B2*****MA
VW*****3Z
0W*****2W
PZ*****74
AW*****Z5
RH*****TN
8F*****6E
BB*****IO
59*****YV
T9*****5N
PL*****78
JH*****LF
2D*****BF
OG*****BB
AU*****E9
5N*****D5
MU*****MX
JX*****O8
9R*****NL
74*****ET
R2*****RQ
84*****29
7S*****XS
FU*****I1
KT*****WF
T7*****U1
VL*****C2
IN*****0U
7K*****OM
E9*****LN
87*****8Z
D3*****F3
5S*****E4
F5*****KF
DD*****5X
ZY*****PX
BL*****T5
NK*****NC
17*****IO
Q4*****MC
57*****EQ
JT*****AU
K0*****LR
0Z*****FI
AK*****Q8
H2*****G9
XL*****ED
3W*****M4
EM*****XF

Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tiền Thưởng Casino: Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 6. Tiền Thưởng Ví Chung: Đặt cược tại tất cả các phòng Casino Trực Tuyến, tất cả trò chơi tại sản phẩm Trò Chơi và Arcade để hợp lệ cho yêu cầu đặt cược ngoại trừ:
  • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
  • Trò Chơi: Slot Playtech và Slot CQ9
  • Arcade: Tất cả các trò bắn cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
 7. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 8. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 9. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 10. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 11. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Nếu thực hiện rút tiền hoặc chuyển quỹ khoản tiền nạp trước khi Tiền Thưởng của khuyến mãi này được cộng thì người chơi sẽ không đủ điều kiện nhận Tiền Thưởng nữa.
  7. Số dư trong tài khoản chỉ có thể được chuyển quỹ sau khi người chơi hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng.
  8. Tiền thưởng có thể được sử dụng để đặt cược tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Slot Playtech
   • Arcade: Tất cả trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
  9. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade sẽ được tính hợp lệ cho yêu cầu ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Slot Playtech
   • Arcade: Tất cả trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Nếu thực hiện rút tiền hoặc chuyển quỹ khoản tiền nạp trước khi Tiền Thưởng của khuyến mãi này được cộng thì người chơi sẽ không đủ điều kiện nhận Tiền Thưởng nữa.
  5. Số dư trong tài khoản chỉ có thể được chuyển quỹ sau khi người chơi hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  7. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  8. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
  9. Chuyển quỹ sẽ không được tính cho việc hoàn thành yêu cầu nạp tiền.

360 Giải Trí

 1. Người Chơi đã hoàn thành 10 vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào trong tuần khuyến mãi sẽ có cơ hội nhận Tiền Thưởng từ Tổng Thưởng mỗi tuần.
 2. Người chơi sẽ nhận được thêm điểm tiền mặt bằng cách chơi 10 trò chơi tiêu biểu trong suốt tuần khuyến mãi. Thưởng điểm tiền mặt sẽ thay đổi mỗi tuần.
  • Hoàn trả nhân đôi – nhận 400 điểm tiền mặt thay vì 200 cho mỗi 1.000 VNĐ đặt cược vào 10 trò chơi tiêu biểu trong suốt tuần khuyến mãi.
  • Hoàn trả nhân ba – nhận 600 điểm tiền mặt thay vì 200 cho mỗi 1.000 VNĐ đặt cược vào 10 trò chơi tiêu biểu trong suốt tuần khuyến mãi.
  • Chỉ những cược vào 10 trò chơi tiêu biểu trong suốt tuần khuyến mãi mới được tính cho hoàn trả.
  • Hoàn trả Điểm tiền mặt thêm sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
  • Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.
  • Đối với tỷ lệ chuyển đổi Điểm Tiền Mặt tại bàn chơi Casino Trực Tuyến, vui lòng truy cập link.
 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung sau mỗi tuần khuyến mãi với yêu cầu đặt cược 10 lần như sau:
  • Trò Chơi – Tất cả ngoại trừ các trò slot của Playtech và CQ9
  • Casino Trực Tuyến – Tất cả ngoại trừ Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
  • Arcade – Tất cả ngoại trừ các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer.
   Tuần Khuyến Mãi Ngày Tặng Thưởng
   1 – 10/7 11/7
   11 – 19/7 22/7
   20 -28/7 29/7
   29/7 – 6/8 7/8
   7 – 15/8 16/8
   16 – 24/8 26/8
   25/8 – 2/9 3/9
   3 – 11/9 12/9
   12 – 20/9 23/9
   21 – 30/9 1/10

   *Tất cả ngày tháng thuộc về năm 2019 (GMT+8)

CƠN MƯA QUÀ TẶNG

 1. Những người chơi hoàn thành yêu cầu khuyến mãi 360 Giải Trí trong tuần khuyến mãi sẽ tự động được tham gia vòng bốc thăm trúng thưởng.
 2. Thông báo người chiến thắng sẽ diễn ra sau mỗi tuần khuyến mãi và người chiến thắng sẽ được liên hệ qua điện thoại và/hoặc email.
  Tuần Khuyến
  Mãi
  Thông Báo
  Người Thắng
  1 – 10/7 11/7
  11 – 19/7 22/7
  20 -28/7 29/7
  29/7 – 6/8 7/8
  7 – 15/8 16/8
  16 – 24/8 26/8
  25/8 – 2/9 3/9
  3 – 11/9 12/9
  12 – 20/9 23/9
  21 – 30/9 1/10
 3. Người chơi sẽ có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà.
 4. Dafabet sẽ chiu chi phí mua quà tặng và chi phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các chi phí phát sinh khác.
 5. Tất cả giải thưởng đều phụ thuộc vào nguồn hàng sẵn có trên thị trường. Dafabet có quyền bất cứ lúc nào, để thay đổi sang một giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm không có sẵn.
 6. Đây có thể là điện thoại, máy tính xách tay của một thương hiệu khác và / hoặc dòng máy khác được thỏa thuận giữa người chiến thắng và Dafabet.
 7. Những người chiến thắng không thể phản hồi vào hoặc trước thời điểm hết hạn đã nêu thì giải thưởng sẽ được quy đổi thành Tiền Thưởng tương ứng và sẽ tự động được cập nhật vào tài khoản Ví Chung Dafabet của người chơi trong vòng 7 ngày sau khi thông báo người chiến thắng.
  Tổng Số
  Người Thắng
  Tiền Thưởng
  Quy Đổi
  88 34.800.000 VNĐ
 8. Tiền thưởng quy đổi sẽ được cập nhật vào Ví Chung với yêu cầu đặt cược 10 lần như sau:
  • Trò Chơi – Tất cả ngoại trừ các trò slot của Playtech và CQ9
  • Casino Trực Tuyến – Tất cả ngoại trừ Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
  • Arcade – Tất cả ngoại trừ các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer.
TẢI NGAY