CASINO

Vui lòng nhấn đây để xem những sản phẩm khác của Dafabet

Thưởng Chào
Mừng

Quét mã QR hoặc truy cập
thethaodafa.com/mobile.vn thethaodafa.com/mobile.vn
trên di dộng để đến
Phiên Bản Di Động của Dafabet!

—   1/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Santa Surprise sẽ dành tặng bạn Hoàn Trả Nhân Đôi thú vị!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Santa Surprise, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Santa Surprise (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   2/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Giành ngay kho báu Hoàn Trả Nhân Ba cùng Age of the Gods!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Age of the Gods, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Age of the Gods (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược đặt vào các phiên bản khác của trò chơi như: AOTG: Fate Sisters, AOTG: Prince of Olympus, AOTG: Furious Four, AOTG: King of Olympus, AOG: Goddess of Wisdom, AOTG: God of Storms và AOTG Roulette sẽ không được tính cho Hoàn Trả Nhân Ba này.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   3/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Crazy 7 sẽ dành tặng bạn Hoàn Trả Nhân Đôi đặc biệt!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Crazy 7, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Crazy 7 (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   4/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Chơi Zhao Cai Jin Bao và giành ngay Hoàn Trả Nhân Đôi!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Zhao Cai Jin Bao, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Zhao Cai Jin Bao (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược đặt vào các phiên bản khác của trò chơi như: Zhao Cai Jin Bao Jackpot sẽ không được tính cho Hoàn Trả Nhân Đôi này.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   5/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

Thoải mái đặt cược khi chơi Cat in Vegas với Hoàn Tiền Cược Thua!

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Cat in Vegas
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa 500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Cat in Vegas (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

—   6/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Giành ngay kho báu Hoàn Trả Nhân Ba cùng Buffalo Blitz!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Buffalo Blitz, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Buffalo Blitz (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   7/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Đồng hành cùng Thuyền Trưởng để giành ngay Hoàn Trả Nhân Đôi!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Captain’s Treasure, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Captain’s Treasure (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược đặt vào các phiên bản khác của trò chơi như: Captain’s Treasure Pro sẽ không được tính cho Hoàn Trả Nhân Đôi này.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   8/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Giành ngay Hoàn Trả Nhân Đôi khi chơi Vacation Station Deluxe!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Vacation Station Deluxe, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Vacation Station Deluxe (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược đặt vào các phiên bản khác của trò chơi như: Vacation Station sẽ không được tính cho Hoàn Trả Nhân Đôi này.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   9/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

Thoải mái đặt cược khi chơi Purple Hot với Hoàn Tiền Cược Thua!

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược thua Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Purple Hot
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa 620.888VNĐ

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Purple Hot (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

—   10/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Tận hưởng hương vị trái cây ngọt ngào và giành Hoàn Trả Nhân Ba đặc biệt!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Funky Fruits Jackpot, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Funky Fruits Jackpot (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược đặt vào các phiên bản khác của trò chơi như: Funky Fruits Farm sẽ không được tính cho ưu đãi.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   11/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Giành ngay Hoàn Trả Nhân Đôi khi chơi Si Xiang!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Si Xiang, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Si Xiang (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—   12/12   —

Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Đồng hành cùng Bộ Tứ Siêu Đẳng để nhận ngay Hoàn Trả Nhân Ba!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Furious Four, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi AOTG: Furious Four (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Đặt cược vào những phiên bản khác của trò chơi (AOTG: Fate Sisters, Age of the Gods, AOTG: Prince of Olympus, AOTG: King of Olympus, AOG: Goddess of Wisdom, AOTG: God of Storms và AOTG Roulette) sẽ không được tính cho Hoàn Trả Nhân Ba này.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

Thu Thập Huy Hiệu, Mừng Giáng Sinh Vui

Hãy thu thập huy hiệu và nhận ngay Tiền Thưởng cực hấp dẫn!
Thời gian khuyến mãi: 1 – 26/12/2017 (GMT +8)

Nhập Tên Đăng Nhập để xem Huy Hiệu Mừng Giáng Sinh!

Huy Hiệu chỉ được hiển thị cho đến 4:00 (Giờ VN)

Cách Nhận Thưởng

Giải Thưởng

Thu thập huy hiệu để có cơ hội nhận ngay những giải thưởng đẳng cấp!

Thông báo Người Chiến Thắng: 27/12/2017 (GMT+8)

XE HƠI TESLA MODEL P90D
Số Huy Hiệu Đã Thu Thập Số Giải Thưởng
8 1
ĐỒNG HỒ ROLEX OYSTER
PERPETUAL DAY-DATE
Số Huy Hiệu Đã Thu Thập Số Giải Thưởng
8 3
ĐIỆN THOẠI iPHONE X
Số Huy Hiệu Đã Thu Thập Số Giải Thưởng
8 20
ÁO ĐẤU KÈM CHỮ KÝ CỦA DAFABET
Số Huy Hiệu Đã Thu Thập Số Giải Thưởng
4 - 8 4

Điều Khoản & Điều Kiện:

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng Tài khoản tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi phải gửi Phiếu Tham Gia thành công với tên đăng nhập tài khoản Tiền Thật tại Dafabet để chính thức tham gia khuyến mãi.
 3. Người chơi cần phải sưu tập đủ số Huy Hiệu yêu cầu trong Thời Gian Khuyến Mãi để có thể nhận thưởng tương ứng.
 4. Tiền thưởng tương ứng sẽ dựa trên số Huy Hiệu đã thu thập và được tặng cho người chơi vào ngày 27/12/2017 (GMT +8).
 5. Chỉ những cược vào các nền tảng trò chơi: phiên bản Tải về (phần mềm), phiên bản di động, phiên bản Web (flash) và sảnh iPlay mới được tính cho yêu cầu của khuyến mãi. Mỗi nền tảng có danh mục các trò chơi khác nhau.
 6. Yêu cầu đặt cược: 10x Tiền thưởng và sẽ được tặng vào Dafabet Casino. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  * Thông báo Người Chiến Thắng: 27/12/2017 (GMT+8)
 7. Để đủ điều kiện nhận thưởng, người chơi cần hoàn thành việc thu thập số huy hiệu tương ứng cho mỗi giải thưởng hiện vật.
 8. Người chiến thắng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Buổi bốc thăm chọn Người Chiến Thắng sẽ diễn ra vào ngày 27/12/2017(GMT +8) và Người Chiến Thắng sẽ được liên hệ vào ngày 28/12/2017 (GMT +8) thông qua điện thoại và/hoặc email.
 9. Giải thưởng hiện vật sẽ dựa trên số huy hiệu đã thu thập tương ứng và có thể chuyển đổi sang Tiền Thưởng Casino với yêu cầu đặt cược 10x tiền thưởng. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Chuyển Đổi
  Xe hơi Tesla Model P90D 2.500.000.000 VNĐ
  Đồng hồ Rolex Oyster
  Perpetual Day-Date
  388.000.000 VNĐ
  Điện thoại iPhone X 22.500.000 VNĐ
 10. Dafabet sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho các chi phí của xe hơi, đồng hồ, điện thoại và phí vận chuyển. Bất kỳ chi phí phát sinh khác sẽ không được bao gồm.
 11. Giải thưởng hiện vật sẽ tùy thuộc vào nguồn hàng của nhà sản xuất. Dafabet Casino có toàn quyền để thay thế một giải thưởng hiện vật khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng hiện vật đã thông báo không có sẵn. Đó có thể là xe hơi, đồng hồ, điện thoại của thương hiệu hoặc mẫu mã khác và sẽ được thỏa thuận giữa Người Chiến Thắng và Ban Quản Lý Dafabet Casino.
 12. Giải thưởng của những người chơi không thể trả lời điện thoại/email trong hoặc trước thời hạn đã thông báo sẽ được chuyển thành tiền thưởng tương ứng và sẽ tự động được tặng vào tài khoản Casino Dafabet của người chơi 7 ngày sau khi thông báo Người Chiến Thắng.

Giáng Sinh May Mắn trên Di Động

Hãy chơi những trò chơi hấp dẫn nhất trên di động để có cơ hội nhận tiền thưởng từ Tổng thưởng tới 6.800.000.000 VNĐ!

Thời gian khuyến mãi: 1 – 12/12/2017 (GMT+8)

CHƠI NGAY

MỐC LƯỢT CHƠI

Đạt 10 triệu ván/lượt chơi trên phiên bản di động của những
Trò Chơi Tiêu Biểu sau đây!

Trò Chơi Tiêu Biểu
Gem Heat
Legacy of the Wild
Multiplier Madness
Wild Beats

THANH ĐO MỐC LƯỢT CHƠI

Cách Nhận Thưởng

 1. Hoàn thành Số Lượt Chơi Tối Thiểu và Yêu Cầu Đặt Cược Tối Thiểu trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 2. Nhận Tiền thưởng chia sẻ từ Tổng Thưởng khi đạt Mốc Lượt Chơi!
  Số Lượt Chơi
  Tối Thiểu
  Yêu Cầu Đặt
  Cược Tối Thiểu
  Tổng Thưởng
  888 6.400.000 VNĐ 6.800.000.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng Tài khoản tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi cần hoàn thành số lượt chơi tối thiểu và yêu cầu đặt cược tối thiểu trong Thời gian khuyến mãi để nhận Tiền thưởng từ Tổng thưởng khi đạt Mốc Lượt Chơi.
 3. Khuyến mãi sẽ có 2 vòng:
  1. Vòng 1: Những cược từ 1 – 12/12/2017 (GMT+8) sẽ được tính cho tiền thưởng vào ngày 13/12/2017 (GMT+8).
  2. Vòng 2: Những cược từ 14 – 25/12/2017 (GMT+8) sẽ được tính cho tiền thưởng vào ngày 26/12/2017 (GMT+8)
 4. Chỉ những cược vào Trò Chơi Tiêu Biểu trên di động mới được tính cho yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Tiền thưởng từ Tổng Thưởng sẽ tùy thuộc vào Tổng cược của người chơi.
 6. Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

Dafa Có Gì Mới

Hãy trở thành người đầu tiên trải nghiệm phòng
chơi casino trực tuyến mới nhất tại Dafabet!

KENO của Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
hiện đã sẵn sàng tại Dafabet!

Cùng chơi và giành chiến thắng mỗi 2 phút!
Tràn đầy hứng khởi và bất ngờ cùng Keno!

CHƠI NGAY

Thạch Anh Tím [OPUS]
Đã Sẵn Sàng Trên Casino Trực Tuyến!

Tận hưởng Phòng Casino Trực Tuyến
hoàn toàn mới tại Dafabet!

CHƠI NGAY

Khuyến Mãi Đặc Biệt

Hãy sẵn sàng cho những khuyến mãi hấp dẫn sắp tới!